Onmisbaar: De koninklijke necropolis

De Abdij van Fontevraud werd na de dood van Hendrik II, koning van Engeland, een koninklijke necropolis en kreeg de bijnaam «le Saint-Denis des Plantagenêt». Sindsdien rusten de Plantagenêts hier in vrede, in het hart van de indrukwekkende Abdijkerk.

Tijdens hun leven waren Hendrik II en Eleonora van Aquitanië actief als weldoeners van de Abdij, de koning kreeg zelfs de bijnaam «vader van de kerk van Fontevraud». Na zijn dood in 1189 besloot de koningin hem in Fontevraud te begraven, en niet in Grandmont zoals hij had gewenst. Dit was tot op zekere hoogte een praktische keuze daar het een lange reis tijdens een hittegolf vermeed, maar het was vooral een pragmatische keuze om het zegel van de Plantagenêt dynastie op de aarde van Anjou te drukken; de dynastie zal hier tot in de eeuwigheid rusten.

Ondanks de plunderingen tijdens de Revolutie zijn de grafbeelden van koning Hendrik II, zijn zoon Richard Leeuwenhart, schoondochter Isabella van Angoulême en koningin Eleonora, met hun beeltenissen in kleur op het tufsteen geschilderd, verbazingwekkend goed bewaard gebleven. Hendrik II en Richard Leeuwenhart worden afgebeeld met scepter en kroon, Eleanora met een boek in haar handen. Het grafbeeld van Isabella is als enige van hout gemaakt. Alle zijn te bezichtigen in de middenbeuk van de abdijkerk, een gebouw dat indruk maakt door zijn grootte en zijn eenvoud. Het schip met houten balken heeft vier gewelfde traveeën per koepel in een rij en doet denken aan de Byzantijnse origines van de Romeinse stijl in Anjou. Het koor en het dwarsschip daarentegen zijn trouw aan de architectuur van het Loirebekken. Deze architectonische versmelting zou later de naam « Plantagenêt stijl » krijgen.
Accommodatie in de buurt
Houdt u van hotels, bed & breakfast, kamperen, gîtes of heeft u liever een woonwagen… ? Ontdek al onze suggesties voor overnachten tijdens uw verblijf in de Loirestreek.