Bijzonder : Een revolutionaire stookkamer

Een geschiedenis van bijna duizend jaar heeft de Abdij van een wijsheid gegeven die zich in onze tijd uit in de duurzame ontwikkelingsprojecten. Met werkzaameden van buitengewone omvang voor een historisch monument aan de stookkamer voorziet de Abdij nu in zijn eigen energiebehoeften.

De eerste belangrijke prestatie van het project «Fontevraud, Cité durable» (Fontevraud, duurzame stadstaat) zorgde voor een ommezwaai in het energiebeleid van de Abdij en voorzag het van een houtbrander bedekt met zonnepanelen. Het vergde drie jaar onderzoek en 1 jaar bouwtijd om het nieuwe, half-ondergrondse installatie te realiseren. Maar nu is Fontevraud autonoom wat energie betreft daar alle gebouwen verwarmd worden door het verbranden van houtkorrels.   Het energieverbruik werd daardoor een vierde van wat het was en de uitstoot van broeikasgassen werd teruggebracht tot zelfs maar een tiende van wat het was. Hierdoor heeft de Abdij de ISO norm 26000 behaald.

Een pedagogische ruimte gewijd aan duurzame ontwikkeling maakt deel uit van het gebouw naast de stookkamer. De Abdij zet zijn werk aangaande milieubescherming voort. Het is ook al een « LPO toevluchtsoord » (Vogelbescherming) om de biodiversiteit te vrijwaren, de moestuin is geheel biologisch en er is een eco-weide. Ten slotte is er een enorme compostmachine om biologisch afval te verwerken. Stichter Robert d’Arbrissel droomde vroeger van een perfecte Stadstaat, dat ideaal is nu door de Abdij verwezenlijkt; een ideale plek voor de 21ste eeuw, met oog voor de economische vraagstukken en milieukwesties van deze tijd.
Accommodatie in de buurt
Houdt u van hotels, bed & breakfast, kamperen, gîtes of heeft u liever een woonwagen… ? Ontdek al onze suggesties voor overnachten tijdens uw verblijf in de Loirestreek.