Sluiten
www.valdeloire-france.com maakt gebruik van cookies om uw ervaring op deze site te verbeteren.
Door te surfen op deze site, gaat u ermee akkoord! Link.

Gebruiksvoorwaarden en auteursrecht

WETTELIJK VEREISTE INFORMATIE


Ontwerp, uitvoering, website animatie
De website www.valdeloire-france.com is het gevolg van een samenwerking tussen de regio’s Centre-Val de Loire, Pays de la Loire en Atout France. 


INFORMATIE WEBSITE-EIGENAARS 


Comité Régional du Tourisme Centre - Val de Loire
37 avenue de Paris
45000 Orléans

Solutions&co
7, rue du Général de Bollardière
CS 80221 44202 Nantes cedex 2

Neem contact op met de webmaster

 

DATAVERWERKING EN PRIVACY


Voor de website www.valdeloire-france.com wordt gebruik gemaakt van automatische gegevensverwerking in het kader van internetwebsites in overeenstemming met de “Commission nationale de l’informatique et des libertés” (CNIL) door toepassing van de artikelen 15 en 16 van de wet 78-17 d.d. 6 januari 1978 met betrekking tot dataverwerking, gegevensverzameling en privacy. U heeft recht op toegang, rectificatie of verwijdering van alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U kunt van dit recht gebruik maken via e-mail: neem contact op met de webmaster.
 

 WETTELIJKE INFORMATIE 


Website : www.valdeloire-france.com 

Redactie: Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, een stichting waarvan de statutaire zetel is gevestigd op 37 Avenue de Paris, 45000 Orléans, SIREN-nummer 334957024, vertegenwoordigd door Pierre-Alain Roiron als voorzitter.Telefoon: 02.38.79.95.00
E-mail: neem contact op met de webmaster    
Verantwoordelijk voor publicaties: Vincent Garnier.
 
Redactie: Solutions&co, Société Publique Locale, met een vermogen van 1.500.000 euro, waarvan de statutaire zetel is gevestigd 1 Rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9, RCS 51 368 259 100 013), SIREN-nummer 523 682 591, vertegenwoordigd door Dominique Mariani als directeur.  
Telefoon: 02.40.89.89.89
E-mail: neem contact op met de webmaster    
Verantwoordelijk voor publicaties: Dominique Mariani. 
 
Ontwerp en realisatie: MOUSTIC MULTIMEDIA 

Hosting: MOUSTIC MULTIMEDIA, SARL met een vermogen van 8.000 euro waarvan de statutaire zetel is gevestigd: 2 avenue du Commandant Lisiack, 17440 Aytre, RCS 443 526 397 LA ROCHELLE, SIREN-nummer 443 526 397, vertegenwoordigd door Fabien Ferdinandy als directeur.  
Telefoon: 05.46.41.47.87      
E-mail: contactez@moustic-multimedia.fr

 

TOEGANG TOT DE WEBSITE


De website is alleen toegankelijk voor meerderjarigen. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om een bewijs te vragen van uw leeftijd. Wij wijzen u erop dat de verkoop en de consumptie van alcohol aan regels onderhevig zijn.  De bezoeker van de website dient zich volgens de regels te gedragen. Het is niet toegestaan om via e-mail of op enige andere wijze inhoud van de website te sturen naar personen die niet de wettelijke leeftijd hebben voor de consumptie of het kopen van alcohol in het land waar zij wonen of in een land waar het maken van reclame voor alcoholische dranken beperkt of niet is toegestaan. 

De toegang tot de website en het gebruik ervan zijn strikt persoonlijk. De bezoeker van de website stemt ermee in dat hij de informatie en de gegevens van deze website niet zal gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, commerciële acties of het versturen van ongevraagde e-mails. 

 

HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS


De persoonlijke gegevens die verzameld kunnen worden via de website worden voornamelijk door de website-eigenaar gebruikt voor het onderhouden van de relatie met de bezoeker van de website en in voorkomende gevallen voor de afhandeling van bestellingen. De gegevens worden geregistreerd in een klantenbestand en van dit bestand met persoonlijke gegevens wordt melding gemaakt bij de CNIL.  
Conform de bepalingen van de gewijzigde wet n° 78-17 d.d. 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, data en privacy heeft u het recht van toegang, het recht om vragen te stellen, wijzigingen door te voeren of informatie te verwijderen ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. U kunt van dit recht op elk moment gebruik maken via de redactie of via de website in de rubriek:
« neem contact op met de webmaster » of schriftelijk naar het volgende adres: 37 avenue de Paris, 45000 Orléans.
Om veiligheidsredenen en om elke vorm van fraude tegen te gaan dient bij elk verzoek een (kopie van het) identiteitsbewijs te worden overlegd. Na afhandeling van het verzoek zal dit bewijs worden vernietigd.  
De verkregen data kunnen worden gedeeld met derden die contractueel verbonden zijn met de website-eigenaar voor de uitvoering van onderliggende taken voor het beheer van uw account, zonder dat u hiervoor toestemming hoeft te verlenen.  Ingeval van een aantoonbare overtreding van de wettelijke bepalingen en verordeningen kan deze informatie verstrekt worden op grond van een met redenen omklede spoedaanvraag door de juridische autoriteiten. 
Omdat bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te kunnen krijgen tot een specifieke functionaliteit van de website, zal de website-eigenaar deze verplichting aangeven op het moment van het verstrekken van deze gegevens.  
U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de redactie. Wanneer u dit niet wilt, kruis dan het vakje aan: « Ik wens geen informatie te ontvangen via e-mail » onder aan het contactformulier. 

Als tijdens het bezoek aan de website de internetgebruiker toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, is het hem niet toegestaan deze gegevens te verzamelen of er zonder toestemming op welke wijze dan ook gebruik van te maken, noch om op enigerlei wijze door zijn handelingen schade toe te brengen aan het privéleven of de reputatie van personen. De website-eigenaar wijst hiervoor elke verantwoordelijkheid af. 

 

COOKIES EN PERSOONLIJKE GEGEVENS 


De bezochte website maakt gebruik van cookies. De website kan op deze wijze toegang krijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op de computer van de gebruiker en kan hier met behulp van deze cookies ook informatie opslaan.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat allerlei informatie kan bevatten. Hij wordt op de harde schijf van een computer gezet (een pc, een tablet of een smartphone …) door de server van de bezochte website of door de server van derden (analytische webservice, etc.). Gedurende de geldigheidsduur of aanmelding van een cookie kan het bestand uw computer herkennen tijdens uw volgende bezoeken aan de website. Ook bedrijven van derden kunnen – onder voorbehoud van de aangegeven keuzes – cookies plaatsen op de computer (bijvoorbeeld Google Analytics, Facebook etc.). Om wat voor type cookie het ook gaat, de gegevens zijn alleen zichtbaar voor de uitgever van een cookie en hij is ook de enige die hierin wijzigingen aan kan brengen.

De verschillende cookies die worden gebruikt door www.valdeloire-france.com
De website maakt uitsluitend gebruik van z.g. “strikt noodzakelijke” cookies waarbij voorafgaande toestemming van de gebruiker niet vereist is.  

Essentiële cookies: Deze zijn onmisbaar voor de goede werking van de website want met behulp van deze cookies krijgt u toegang tot gereserveerde ruimtes zoals « Mijn selectie » dankzij de gegevens die gedurende uw bezoek aan de website worden bewaard. De cookies maken het mogelijk om de gegevens van de door de websitebezoeker ingevulde formulieren op te slaan en de weergave van de website aan te passen aan de voorkeuren van de computer van de bezoeker. Zonder deze cookies is het onder normale omstandigheden niet mogelijk om gebruik te maken van onze website.

Cookies ten behoeve van analyse en prestatie: Deze cookies geven informatie over het gebruik en de prestaties van de website en hiermee kunnen wij het functioneren verbeteren. De cookies registreren met name de gegevens over het bezoek aan onze website (de frequentie en de bezochte onderdelen, etc.). Deze cookies zijn essentieel want ze maken het mogelijk om de website en de dienstverlening te verbeteren en navigatieproblemen te detecteren. 

Cookies van sociale media: Voor sommige pagina’s van de website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van derden, waardoor de bezoeker de inhoud van de website kan delen met anderen. Dit is het geval wanneer men gebruik maakt van de knoppen “Delen” of “Vind ik leuk” afkomstig van sociale netwerken als Facebook of Twitter. Wij hebben geen enkele controle over de wijze waarop deze sociale media de informatie verzamelen over bezoekers van onze website. Wij adviseren bezoekers van onze website die actief zijn op de sociale media, kennis te nemen van het beleid van deze sociale netwerken ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens zodat bekend is waar de informatie die tijdens het surfen wordt verzameld door het aanklikken van de knoppen, voor wordt gebruikt, met name als het gaat om advertentiedoeleinden.

Cookies accepteren of weigeren 
Cookies kunnen technisch niet vanuit de website worden gedeactiveerd. De bezoeker kan echter wel bezwaar aantekenen tegen het gebruik van deze tekstbestandjes, dit kan echter alleen door de instellingen van de eigen browser aan te passen. Deze instellingen zijn afhankelijk van de browser die gebruikt wordt, maar zijn over het algemeen heel eenvoudig aan te passen: in principe is het mogelijk om of een privéinstelling te activeren of het gebruik van cookies niet of beperkt toe te staan. Let op, het kan zijn dat er al cookies zijn geïnstalleerd via de randapparatuur van de internetgebruiker voor aanpassing van de browserinstellingen. In dat geval moet eerst de browsergeschiedenis worden gewist via de browserinstellingen. 
Let op: wij wijzen u erop dat het aanpassen van de browserinstellingen ten aanzien van het gebruik van cookies ook de toegang van onze website kan wijzigen. Als een browser zodanig is ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, is het voor de bezoeker van de website niet mogelijk om optimaal van onze diensten gebruik te maken. 

In dit geval zijn wij niet aansprakelijk voor het verminderd functioneren van de website en de dienstverlening als gevolg van de onmogelijkheid om cookies - noodzakelijk voor het functioneren van de website - op te slaan of te consulteren omdat deze niet toegestaan of verwijderd zijn. 
 
Browserinstellingen van de bezoeker van de website 
De configuratie-instellingen ten aanzien van het gebruik van cookies zijn voor elke browser verschillend. Hierbij links naar onlinehulp bij het aanpassen van de configuratie instellingen: 
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cooki...
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Firefox :https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectloc...
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Extra informatie over cookies
Het gebruik van cookies wordt bepaald door artikel 32 II van de wet n° 78-17 d.d. 6 januari 1978, waarin opgenomen artikel 5.3 van de richtlijn 2002/58/CE van het Europese Parlement en de Raad d.d. 12 juli 2002, gewijzigd door de richtlijn 2009/136/CE.
Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

 

 LINKS IN HYPERTEKST   


Het plaatsen van links in hypertekst naar de hele website of naar delen hiervan is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. U kunt deze aanvragen via e-mail op het hiernavolgende adres: Neem contact op met de Webmaster

De website-eigenaar is vrij om al dan niet toestemming te verlenen zonder dat hij hiervoor verantwoording hoeft af te leggen. Als de website-eigenaar toestemming verleent dan gaat dit altijd om een tijdelijke beslissing die op elk moment kan worden ingetrokken zonder dat hij hiervoor verantwoording hoeft af te leggen.  

In alle gevallen kan elke link worden verwijderd op verzoek van de redactie. 

De links met hypertekst die verwijzen naar andere websites, bieden geen garantie voor de inhoudelijke kwaliteit en het goed functioneren van deze websites. De verantwoordelijkheid van het Comité Régional du Tourisme Centre - Val de Loire en van
Solutions&co strekt zich niet uit tot de inhoud van de andere websites. De internetgebruiker dient bij het gebruik van deze informatie de nodige voorzichtigheid te betrachten. 

CONTENT VAN DE WEBSITE (auteursrechten – copyright)


Alle merknamen, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande animaties, videobeelden, geluiden, alle apps die kunnen worden gebruikt om de website goed te laten functioneren, alle downloadbare documenten en meer in het algemeen alle elementen die gebruikt of gereproduceerd worden op de website vallen onder de geldende wetgeving ten aanzien van het intellectueel eigendom.  
Ze zijn het volledige eigendom van de website-eigenaar of zijn partners. Elke reproductie, presentatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk van deze elementen, met inbegrip van apps, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Het feit dat de website-eigenaar geen procedure instelt wegens ongeoorloofd gebruik betekent niet automatisch dat dit gebruik wordt geaccepteerd en dat hij afziet van vervolging.

Elke reproductie - ook gedeeltelijk en ongeacht het formaat of het medium – van de website www.valdeloire-france.com is derhalve strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire en/of Solutions&co, met uitzondering van privégebruik zonder commercieel oogmerk. De reproductie is in ieder geval onderworpen aan de verplichting om duidelijk en leesbaar het adres van de website te vermelden: www.valdeloire-france.com.
Voor het maken van een link in hypertekst naar de website www.valdeloire-france.com gelden dezelfde voorwaarden tenzij het gaat om een link in hypertekst naar de homepage.


AANSPRAKELIJKHEDEN


De aansprakelijkheid van de website-eigenaar geldt niet bij een defect, een storing, een probleem of het vastlopen van de website waardoor het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de website of gebruik te maken van een van de functionaliteiten. 
De wijze waarop een internetgebruiker verbinding maakt met de website valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De internetgebruiker dient alle geëigende maatregelen te treffen om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens te beschermen tegen virusbesmettingen op internet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die hij bezoekt.
De website-eigenaar stelt zich niet aansprakelijk ingeval van juridische vervolging van de bezoeker van de website: 
-  vanwege het gebruik van de website of elke dienstverlening toegankelijk via internet;  
-  vanwege het niet respecteren van de algemene voorwaarden.
De website-eigenaar stelt zich niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van de website heeft opgelopen, schade aan zijn computer of schade aan derden, als dit het gevolg is van zijn eigen internetverbinding of de wijze waarop hij de website heeft gebruikt. De websitebezoeker ziet af van juridische stappen tegen de website-eigenaar als gevolg van dit feit.   
Wanneer de website-eigenaar betrokken raakt bij een minnelijke schikking of een juridische procedure als gevolg van verkeerd gebruik van de website door een internetbezoeker, kan hij zich tot deze bezoeker wenden voor een vergoeding van alle opgelopen schade, veroordelingen en kosten die kunnen voortvloeien uit deze procedure. 

 

FINANCIERING


De Franse overheid, het Conseil régional du Centre-Val de Loire, het Conseil régional des Pays de la Loire en Atout France (Agence de développement touristique de la France) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de promotie van de « Val de Loire » als toeristische bestemming.
Voortvloeiend uit dit initiatief werd op 16 januari 2012 in Tours een overeenkomst ondertekend voor de toeristische promotie van de « Val de Loire » als reisbestemming, evenals een driejarig samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd op 5 juni 2012 ondertekend door de Franse overheid, het Conseil régional du Centre-Val de Loire, het Conseil régional des Pays de la Loire, het Comité Régional du Tourisme Pays de la Loire,
Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire. Voor de driejarige samenwerkingsovereenkomst geldt een gemeenschappelijke verplichting voor de financiële ondersteuning van een driejarig promotieprogramma. De eerste doelstelling was het creëren van de merknaam « Val de Loire ».
In de voortzetting van dit initiatief hebben de regio’s Centre-Val de Loire en Pays de la Loire een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een « Contrat de destination V2 » voor de promotie van reisbestemmingen met een internationale uitstraling. Op 24 november 2014 heeft de Franse regering het « Contrat de destination » toegekend aan de « Val de Loire ».
De ondertekening heeft op 16 december 2014 plaatsgevonden in Parijs in aanwezigheid van Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du développement international, Mattias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé de la Promotion du Tourisme et des Français de l’étranger en Carola Delga, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. 
Het eerste initiatief in het kader van dit contract is de realisatie van de website voor de promotie van de « Val de Loire » als reisbestemming.
De website www.valdeloire-france.com wordt gefinancierd door de overheid en de regio’s Centre-Val de Loire en Pays de la Loire.  

 

BEHEER VAN DE WEBSITE 


Vanwege een goed beheer van de website kan de website-eigenaar elk moment:
-  de toegang tot de website of tot delen van de website opschorten, onderbreken of beperken of de toegang tot de website of tot bepaalde onderdelen hiervan reserveren voor een bepaalde groep internetbezoekers;
-  elke informatie verwijderen die het functioneren van de website zou kunnen verstoren of die strijdig is met de nationale en internationale wetgeving of met de regels van de etiquette zoals die gelden op internet;
-  de website uit de lucht halen om deze up-to-date te maken. 

 

TOEPASSELIJK RECHT


De huidige gebruiksvoorwaarden van de website vallen onder de Franse wetgeving en zijn onderworpen aan de competentie van de rechtbank van Orléans, onder voorbehoud van de toekenning van een specifieke competentie voortvloeiend uit een wetstekst of een bijzondere bepaling.
Bij een geschil komen de partijen overeen om eerst een minnelijke schikking te zoeken alvorens juridische stappen te ondernemen.